De impact van een VMS op een succesvolle talentstrategie

Auteur: Nétive VMS

Een vendor management systeem (VMS) biedt meer dan het beheren van het inhuurproces van extern personeel. Het kan ook worden ingezet als fundament voor de talentstrategie. Wij willen als ‘integratiepartner’ organisaties helpen dit succesvol in praktijk te brengen.

Talentstrategie is key

Om nu en in de toekomst toegang te houden tot kandidaten op de krappe arbeidsmarkt is een talentstrategie een vereiste. Elke organisatie heeft wel een idee, een plan om extern talent uit de arbeidsmarkt te vinden en binnen te halen. Toch stuit dit in de praktijk vaak op uitvoeringsproblemen, weet Eric Noorlander (Commercieel Directeur, Nétive VMS).

‘Wij merken tijdens de implementatie regelmatig dat binnen organisaties de strategie niet op alle niveaus gedeeld wordt.’ Zo hebben HR en Inkoop verschillende drijfveren. ‘Het kan goed zijn dat Inkoop vanuit een besparingsopdracht (efficiency) zich meer verantwoordelijk voelt om die opdracht te laten slagen dan om het uiteindelijke doel – optimaal toegang tot alle talent – te bereiken.’

‘Wat vaak ontbreekt, is de integratie van de deelprocessen binnen een organisatie’, weet Chris Neddermeijer (Solution Architect, Nétive VMS) op basis van jarenlange ervaring en opgebouwde expertise bij de implementatie van VMS-systemen.

Inzicht en overzicht in data

Om de talentstrategie van een organisatie te laten slagen is intern draagvlak nodig, een juiste inrichting van processen en het gebruik van de juiste middelen (technologie).

Nétive VMS kan juist bijdragen aan het realiseren daarvan. ‘Door het VMS als centrale hub (platform) in te zetten, zijn de prestaties van de verschillende deelprocessen met elkaar te integreren’, stelt Neddermeijer. Het begint namelijk met inzicht in data. Door prestaties per deelproces overzichtelijk te maken, creëer je overzicht in de output. Data over retentie, loopbaanontwikkeling en mobiliteit, instroom en doorstroom, heel veel van die informatie is uit het VMS te halen.

In plaats van al die interne data intern op zes verschillende plekken te moeten zoeken, zorgen de integraties met het VMS dat alles met elkaar wordt verbonden, als een ecosysteem. Dan dient het als fundament voor de talentstrategie. Door alle prestaties helder in beeld te brengen, leg je verbindingen tussen de deelprocessen. Zo kom je tot een betere (uit)vraag naar nieuw of bestaand talent en slaag je er als organisatie beter in tijdig talenten te vinden en binnen te halen.

Vier voordelen bij inzet van een VMS voor de uitvoer van de talentstrategie:

  1. door het VMS als centrale hub te gebruiken, overbrug je integratieproblemen tussen traditionele HR- en inkoopprocessen
  2. het VMS biedt toegang tot talentbronnen (nuttige data, informatie) en leidt tot betere communicatie en besluitvorming
  3. het VMS stimuleert het creëren en bewaken van een consistente bedrijfscultuur zodat het bereiken van de gezamenlijke talent-/ TTM-strategie gemakkelijker wordt
  4. op basis van data uit het VMS meet je de prestaties en ROI van activiteiten en initiatieven verbeter je de inhuurstrategie

Integratiepartner voor talentstrategie

Het VMS is dus uitstekend in te zetten als middel (platform) om de uitvoering van de talentstrategie mogelijk te maken. Nétive VMS ziet voor zichzelf duidelijk een rol weggelegd als integratiepartner van organisaties die werken aan een talent- of TTM-strategie. Want een succesvolle implementatie hangt niet alleen af van het softwarepakket, maar ook van het juist inrichten van de interne processen.

Betrek zo vroeg mogelijk een VMS-leverancier bij het vaststellen en uitvoeren van de strategie.

— Chris Neddermeijer

Neddermeijer heeft dan ook een belangrijk advies voor organisaties die TTM of een talentstrategie willen opzetten: betrek een VMS-leverancier zo vroeg mogelijk bij het vaststellen en uitvoeren van de strategie. Is de strategie niet goed doordacht, dan loop je daar tijdens de implementatie tegenaan, zo weet men bij Nétive VMS uit ervaring. Strategie en operatie gaan hand in hand.

Stap voor stap naar Total Talent Management

‘Wij beloven niet één oplossing te bieden voor een Total Talent Management (TTM)-strategie. Maar we zijn wel een zeer belangrijke component bij het uitvoeren van een talenstrategie. Het vertalen van een plan naar automatisering en implementatie’, stelt Noorlander.

Het is dus ook niet zo dat een organisatie al een compleet uitgewerkte TTM-strategie moet hebben om met talentstrategie aan de slag te gaan. In de praktijk zijn er nog maar weinig organisaties echt zover, weet ook Neddermeijer. ‘Wij nemen de strategie van de klant als vertrekpunt en werken daar dan samen stap voor stap aan. Dat doe je door steeds meer systemen (modulair) te koppelen en zo gaandeweg, inclusief het nodige verandermanagement, het pad te nemen dat leidt tot het realiseren van de strategie.’