Netive VMS Suite
Nederlandse Spoorwegen (NS)

De Nederlandse Spoorwegen (NS) is een van de grootste werkgevers in Nederland. Met meer dan 10.000 werknemers maken ze het mogelijk om jaarlijks miljoenen reizigers te vervoeren. Om ervoor te zorgen dat het bedrijf over voldoende gekwalificeerd personeel beschikt, werkt NS sinds 2010 samen met Nétive VMS.

In de afgelopen jaren heeft NS haar inhuurproces gemoderniseerd door gebruik te maken van het softwarepakket, Nétive VMS Suite. Dit systeem speelt een centrale rol bij het stroomlijnen en automatiseren van het inhuurproces.

Het afspelen van deze video vereist het plaatsen van Youtube cookies. Deze cookies worden enkel geplaatst na het accepteren. Bekijk het privacybeleid van Youtube.

Integratie van aanvragen en beoordelingen

De integratietechnologie van de Nétive VMS Suite wordt toegepast om aanvragen voor extern personeel binnen de NS-organisatie te centraliseren en de inhuurbehoeften efficiënt te communiceren naar de voorkeursleveranciers. Kandidaten die worden voorgesteld, ondergaan evaluatie binnen de Nétive VMS Suite, waarbij na acceptatie ook de contractinformatie in de Suite wordt vastgelegd.

Data-uitwisseling tussen Nétive VMS Suite en SAP

Binnen het applicatielandschap van NS wordt SAP gebruikt als ERP-systeem. In deze context vervult Nétive VMS Suite een belangrijke rol bij de gegevensuitwisseling tussen beide systemen. Door het Salesforce-platform te combineren met het API-framework van Nétive VMS Suite wordt het eenvoudiger om gegevens uit te wisselen tussen Nétive VMS Suite en SAP. NS maakt gebruik van verschillende scenario’s. Of het nu gaat om een koppeling met SAP HCM of SAP SRM.

Een waardevolle samenwerking

Het inhuurproces van NS blijft constant in ontwikkeling. Stefan Wallenburg zegt hierover: ‘Nétive VMS heeft haar rol met verve vervuld gedurende de integratieprojecten. Ze zijn altijd bereid om mee te denken en oplossingen te bieden die aansluiten bij onze behoeften.’

Het afspelen van deze video vereist het plaatsen van Youtube cookies. Deze cookies worden enkel geplaatst na het accepteren. Bekijk het privacybeleid van Youtube.