De kracht van een VMS in Total Talent Management

Datum: 3 oktober, 2023

Vanuit onze 20 jaar lange ervaring als VMS-leverancier delen we hoe je jouw organisatie klaarstoomt voor de toekomst van werk. En juíst in tijden van arbeidsmarktkrapte je processen efficiënt en doelgericht kunt blijven optimaliseren.

Zo vertellen we hoe:

  •  je integratieproblemen tussen traditionele HR- en inkoopprocessen overbrugt door onze VMS Suite als centrale hub te gebruiken;
  • toegang tot alle talentbronnen in onze VMS Suite óók leidt tot betere communicatie en bovendien snellere besluitvorming;
  • onze VMS Suite een consistente bedrijfscultuur stimuleert, zodat het bereiken van gezamenlijke TTM-doelen makkelijker wordt;
  • je op basis van data de prestaties en ROI van je TTM-initiatieven, en daarmee je gehele strategie, verbetert.

Het afspelen van deze video vereist het plaatsen van Youtube cookies. Deze cookies worden enkel geplaatst na het accepteren. Bekijk het privacybeleid van Youtube.

Dus ben je betrokken bij talentwerving – vast, flex of voor projecten? Merk je aan alles dat het formuleren van een Total Talent Strategie niet voldoende is om die te laten slagen? En is er binnen jouw bedrijf meer draagvlak nodig voor de strategie, de inrichting van de organisatie en het gebruik van de juiste middelen? Weet dan dit: een VMS-leverancier zo vroeg mogelijk betrekken bij het vaststellen van je Total Talent Strategie levert alleen maar winst op.